PROGRAMACIÓN – 2021

Máis de vinte anos separan a primeira edición (1998) desta última. O Cultura Quente vense celebrando no mes de xullo nun entorno natural a carón do río e baixo a Carballeira de Caldas de Reis. A música é o nexo de unión dos asistentes, que poderán disfrutar dunha diversidade de actividades.

A cidade termal de Caldas de Reis comprométese cos máis inquedos e preocupados polo benestar, as novas manifestacións da cultura e o desenvolvemento local.