IDEAS E OBXECTIVOS IMPULSADOS NO KALDARTE

A idea principal é o plantexamento como unha historia real e viva, unha idea dotada de obxectivos concretos e variables que se tratan de alcanzar ano tras ano.

 

Entre os seus obxectivos atopamos:

 

  • Propoñer o espazo público como lugar para a presentación dunha serie de obxectos ou accións artísticas que entren en relación directa co espectador.
  • A participación cidadá, establecendo un diálogo co pobo e desenrolando unha función pedagóxica.
  • Colaboración entre artistas: a produción de maneira conxunta.

 

O Kaldarte convértese anualmente nunha especie de observatorio da cidade, rexenerando os espacios urbanos, permitindo que cada ano se opere de maneira diferente sobre os mesmos espazos ou valorando que o tipo de materiais empregados para a realización dos proxectos non sexan contamiantes ou daniños para o medio ambiente e polo tanto para a cidadanía.